logo
Home banner

О пројекту

Ова база има за циљ да омогући повезивање и сарадњу између образовног, научно-истраживачког и привредног сектора. Уношењем информација од стране представника ових сектора, омогућава се преглед понуде и тражње за одређеним врстама знања и обезбјеђује повезивање дате понуде и тражње а кроз међусобну сарадњу и едукацију представника поменутих сектора. Дугорочно, овакав приступ омогућава међузависност образовног кадра и представника привреде у пословном и научном раду што је корисно за развој друштва у цјелини.:

  • Подстицање трансфера знања између Универзитета и привреде,Унапређење могућности за ефикасну и ефективну примјену научноистраживачких резултата Универзитета у циљу развоја привреде и друштва,
  • Подстицање трансфера знања између Универзитета и привреде,
  • Подршка пласману нових технологија и иновација,
  • Повезивање релевантних субјеката, успостављање мрежа и колаборације у циљу интензивнијег трансфера технологија,
  • Развијање знања и вјештина у заштити и искоришћавању патената и других облика интелектуалне својине у процесу трансфера технологије,
  • Јачање свјести о интелектуалној својини и увећање капацитета трансфера технологије на Универзитету,
  • Пружање општих информација о интелектуалној својини,
  • Експертиза и подршка у изради технолошких и економских студија изводљивости, као и процјена врједности и укупних потенцијала у коришћењу патената.

Euraxess Центар БиХ је креирао базу података о истраживачима поријеклом из Босне и Херцеговине а који живе и раде у некој од страних земаља. Поред ЕУРАXЕСС центра на изради базе је учествовао и Центар за рурални и економски развој Бања Луке кроз пројекат СаваГарден. Развој е-базе података је од велике користи како истраживачима из Босне и Херцеговине који желе да размијене искуство са колегама из своје струке, али и истраживачима који су у дијаспори. Ова база ће бити интегрисана у већ постојећу базу истраживача Универзитета у Бањој Луци и привреде, те ће тако омогућити још већи допринос у сарадњи између академске заједнице, привреде и дијаспоре.

Регистровањем у бази и попуњавањем информација, постајете саставни дио базе учесника који ће на одређени начин дати допринос сарадњи између Универзитета и привреде, али исто тако створити могућност за сопствени истраживачки и/или пословни развој. Увид у податке без Ваше сагласности или пристанка на одређени вид сарадње, неће бити могуће јавно објављивати или користити за намјене које не укључују сарадњу са Универзитетом/привредним предузећем уз Ваш пристанак.

За више информација контактирајте УПЦ путем е-поште: upc@unibl.rs или број телефона: +387 51 340 102; 349 972;
EURAXESS Центар +387 51 349 971, info@euraxess.ba

Центар за рурални и економски развој CERD
Телефони: 051 325-020; 051/325-610; 051/325-611, Fax: 051/325-021, office@cerd.ba